Liên hệ

Trang tin điện tử

Trường THCS Nguyễn Hàm Ninh
Địa chỉ: Thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình
Người phát ngôn: Đặng Thị Chung – Chức vụ: Hiệu Trưởng
Điện thoại: – Email: thcsnguyenhamninh_bd@quangbinh.edu.vn