HỘI NGHỊ CÁN BỘ- CÔNG CHỨC- VIÊN CHỨC VÀ LAO ĐỘNG NĂM HỌC 2018- 2019 !

Tháng Mười 9, 2018 8:22 sáng

IMG-3095

 

Cô giáo Đặng Thị Chung – Hiệu trưởng nhà trường – Báo cáo kết quả đạt được trong năm học 2017-2018 và phương hướng hoạt động năm học 2018- 2019 ! 

IMG-3116

Một số ý kiến tham luận của các Đ/C giáo viên 

IMG-3124

Đ/C Nguyễn Thảo Mai – Hội trưởng HCMHS phát biểu trong Hội nghị CBCNVC ! 

IMG-3119

Lãnh đạo Đảng -Chính quyền phường Ba Đồn phát biểu trước Hội nghị CBCNVC !