ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU PHỤ HUYNH NĂM HỌC 2018-2019 !

Tháng Mười 9, 2018 3:13 chiều

IMG-3130

 

Đ/C Nguyễn Văn Chương – Phó hiệu trưởng nhà trường

tổ chức Đại hội Đại biểu phụ huynh ! 

IMG-3134

Cô giáo Đặng Thị Chung- Hiệu trưởng nhà trường phát biểu trong Đại hội !

IMG-3138

Đ/C Nguyễn Thảo Mai – Đ/C Trịnh Minh Khai – Đ/C Hoàng Hải Long

được bầu vào Ban đại diện cha mẹ HS trường !