257742752_585676962689140_7937929379208833667_n

Bài Dự Thi 20/11 !

BÀI DỰ THI “NHỮNG KỶ NIỆM SÂU SẮC VỀ THẦY/CÔ VÀ MÁI TRƯỜNG MẾN YÊU” NĂM 2021 (Ban hành kèm theo quyết định số 2662 //QĐ-BGDĐT ngày 25 tháng 8 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ giáo dục…
255433557_602075120999585_3354552030175630271_n

Bài Dự Thi 20/11!

BÀI DỰ THI “NHỮNG KỶ NIỆM SÂU SẮC VỀ THẦY/CÔ VÀ MÁI TRƯỜNG MẾN YÊU” NĂM 2021 (Ban hành kèm theo quyết định số 2662 //QĐ-BGDĐT ngày 25 tháng 8 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ giáo dục…
254951652_480042226666557_8839453950732850132_n

Bài Dự Thi 20/11

BÀI DỰ THI “NHỮNG KỶ NIỆM SÂU SẮC VỀ THẦY/CÔ VÀ MÁI TRƯỜNG MẾN YÊU” NĂM 2021 (Ban hành kèm theo quyết định số 2662 //QĐ-BGDĐT ngày 25 tháng 8 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ giáo dục…
254749786_1139002019841076_2141880487088026374_n

Bài Dự Thi 20/11 !

BÀI DỰ THI “NHỮNG KỶ NIỆM SÂU SẮC VỀ THẦY/CÔ VÀ MÁI TRƯỜNG MẾN YÊU” NĂM 2021 (Ban hành kèm theo quyết định số 2662 //QĐ-BGDĐT ngày 25 tháng 8 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ giáo dục…
257742752_585676962689140_7937929379208833667_n

Bài Dự Thi 20/11 !

BÀI DỰ THI “NHỮNG KỶ NIỆM SÂU SẮC VỀ THẦY/CÔ VÀ MÁI TRƯỜNG MẾN YÊU” NĂM 2021 (Ban hành kèm theo quyết định số 2662 //QĐ-BGDĐT ngày 25 tháng 8 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ giáo dục…
255047356_304164148224070_5459275122449583955_n

Bài Dự Thi 20/11 !

BÀI DỰ THI “NHỮNG KỶ NIỆM SÂU SẮC VỀ THẦY/CÔ VÀ MÁI TRƯỜNG MẾN YÊU” NĂM 2021 (Ban hành kèm theo quyết định số 2662 //QĐ-BGDĐT ngày 25 tháng 8 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ giáo dục…
175506358_471543407234490_906261443556741187_n

TƯ LIỆU THAM KHẢO VỀ VỤ THẢ BOM NGUYÊN TỬ

Buổi sáng mùa hè ngày 6/8/1945, cô bé Yukiko Nakabushi đang chơi đùa trong trường mẫu giáo thì một ánh sáng lóe lên cùng tiếng nổ cực lớn. Cả thành phố Hiroshima sau đó biến thành địa ngục. Đó là một buổi…
tải xuống

Thơ Về Người Thầy !

Thầy Cơn gió vô tình thổi mạnh sáng nay Con bỗng thấy tóc thầy bạc trắng Cứ tự nhủ rằng đó là bụi phấn Mà sao lòng xao xuyến mãi không nguôi Bao năm rồi?…