271745952_326911175964466_2446395974959677466_n

HỘP THƯ ” ĐIỀU EM MUỐN NÓI'”

Liên đội trường THCS Nguyễn Hàm Ninh triển khai mô hình: Hộp thư “Điều em muốn nói”, đây là nơi để các em chia sẻ, được bày tỏ ý kiến riêng của bản thân…
DSC_1576

GIAI THOẠI DANH NHÂN NGUYỄN HÀM NINH

Trường THCS Nguyễn Hàm Ninh             Lớp: 6A   KỊCH BẢN THI KỂ CHUYỆN ĐÓNG KỊCH THEO SÁCH (Trường NHN – 10 phút) GIAI THOẠI DANH NHÂN NGUYỄN HÀM NINH ( Dựa…
DSC_1646

GIỜ PHÚT CUỐI CÙNG CỦA CHỊ VÕ THỊ SÁU

KỊCH BẢN THI KỂ CHUYỆN ĐÓNG KỊCH THEO SÁCH (Lớp 9, Trường NHN – 10 phút)   GIỜ PHÚT CUỐI CÙNG CỦA CHỊ VÕ THỊ SÁU (Dựa theo tiểu thuyết “Tình đất Đỏ” của…