NGOẠI KHÓA VỀ PHÒNG CHỐNG MA TÚY VÀ CÁC TỆ NẠN XÃ HỘI !

Tháng Mười Một 11, 2020 9:05 sáng

124030320_855281905218190_6997378979598791195_n

 

Cô giáo Nguyễn Thị Hạnh Minh trình chiếu những hình ảnh

ma túy ngày càng xâm nhập vào học đường ! 

124405001_2789446647968829_3180631720108184707_n 123729308_383068446079964_8410298935304901699_n

Cô giáo Nguyễn Thị Hạnh Minh đặt ra những câu hỏi

về ma túy, tác hại và cách phòng tránh về ma túy cho các em HS !

123770553_389760622068010_2007387885417028264_n

Thầy giáo Nguyễn Văn chương – Phó HT nhà trường phát biểu

căn dặn các em học sinh trong buổi ngoại khóa