HỘI THI TUYÊN TRUYỀN GIỚI THIỆU SÁCH !

Tháng Mười Hai 20, 2017 7:55 sáng

  IMG-1162

Một số hình ảnh các bạn thí sinh tham gia hội thi –

Tuyên truyền giới thiệu sách ” Theo Bước Chân Người Anh Hùng “

 25497993_695869480609769_45

Một số hình ảnh các bạn thí sinh tham gia hội thi –

Tuyên truyền giới thiệu sách ” Theo Bước Chân Người Anh Hùng “

IMG-1158

Một số hình ảnh các bạn thí sinh tham gia hội thi –

Tuyên truyền giới thiệu sách ” Theo Bước Chân Người Anh Hùng “

IMG-1159

Một số hình ảnh các bạn thí sinh tham gia hội thi –

Tuyên truyền giới thiệu sách ” Theo Bước Chân Người Anh Hùng “

25395975_558413724519646_1897699416117248313_n

Cô giáo Đặng Thị Chung- Hiệu trưởng nhà trường -trao thưởng cho bạn Từ khánh Linh –

Giải nhất cuộc thi tuyên truyền giới thiệu sách !