CUỘC THI STKHKT NĂM HỌC 2017 -2018!

Tháng Mười Hai 4, 2017 7:56 sáng

IMG-1062

 

 

Bạn Phạm Đoàn Lan Nhi – Lớp 9A – Cùng bạn Nguyễn Hòa Phan- Lớp 9A giới thiệu sản phẩm Của Liên đội Mình !

 

 

 

IMG-1067