Viếng Mộ Đại Tướng Võ Nguyên Giáp !

Tháng Ba 14, 2018 7:54 sáng

2

 

BGH Nhà Trường Cùng Các Thầy Cô Giáo Và Các Em Đội Tuyển HSG Trường Nguyễn

Viếng Mộ Đại Tướng Võ Nguyên Giáp ! 

1_n

BGH Nhà Trường Cùng Các Thầy Cô Giáo Và Các Em Đội Tuyển HSG Trường Nguyễn

Viếng Mộ Đại Tướng Võ Nguyên Giáp ! 

3

Hình Ảnh Kỷ Niệm Của Đoàn Tại Vũng Chùa- Đảo Yến !