Đại Hội Đại Biểu Phụ Huynh Năm Học 2017 -2018

Tháng Mười 20, 2017 3:32 chiều

IMG-0733-(1)

 

 

Chị Trần Thị Thảo Mai – Hội Trưởng Hội Phụ Huynh Trường; Anh Trịnh Minh Khai – Hội Viên; Anh Nguyễn Hải Long – Hội Viên