Lễ Khai Mạc Hội Khỏe Phù Đổng Thị Xã Ba Đồn Năm Học 2017- 2018 !

Tháng Ba 14, 2018 7:38 sáng

IMG-1449

 

Đ/C Hoàng Đình Thi Phó Phòng GD& ĐT Thị Xã Ba Đồn Lên Khai Mạc Hội Thi ! 

IMG-1451

IMG-1452

Một Số Hình Ảnh Trong Buổi Lễ Khai Mạc Hội Khỏe Phù Đổng Học Sinh !