Đại Hội Công Đoàn Cơ Sở Trường THCS Nguyễn Hàm Ninh Nhiệm Kỳ 2017 -2022

Tháng Mười 17, 2017 9:00 chiều

IMG-0756

 

Đ/C Đặng Thị Chung – Hiệu Trưởng Nhà Trường

Phát Biểu Chúc Mừng Đại Hội

IMG-0761

 

Đ/C Lê Văn Chương, Lê Mạnh Hoan, Phạm Thị Kiều Loan Được Bầu Vào

Ban Chấp Hành Công Đoàn Nhiệm Kỳ 2017- 2022