IMG-0956

Trường THCS NGUYỄN HÀM NINH !

  Nằm dọc quốc lộ 12A, ở phía bắc dòng sông Gianh huyền thoại, có một ngôi trường mang tên danh nhân văn hóa với truyền thống lịch sử và tinh thần…