4=cp1

Một Thời Để Nhớ !

MỘT THỜI ĐỂ NHỚ   Cũng rất tình cờ tôi đọc được bài thơ, nói đúng hơn đó là những dòng tâm sự về “ Một thời để nhớ” của một cô giáo già về hưu. Càng đọc tôi càng vỡ…
tho_20_11_1

Bài Thơ Về Người Giáo Viên !

Người Giáo Viên !  Mẹ có thấy không, con là cô giáo Bước vào lớp học hồi hộp, lo âu Con được trao những bốn chục mái đầu Và muôn mắt sángLàm cô giáo Cần biết bao yêu thương và lửa nhiệt tình để được…
4=cp1

THƠ VUI VỀ NGHỀ GIÁO VIÊN !

  Thơ vui về nghề giáo Chẳng đi tu cũng gọi là “Sư” Không ở tù cũng kêu là “Phạm” Thời gian khổ chúng tôi thường hay tán “Ăn sư”, “Ở phạm”- đám chúng mình. “Kỹ sư…