DSC_1576

GIAI THOẠI DANH NHÂN NGUYỄN HÀM NINH

Trường THCS Nguyễn Hàm Ninh             Lớp: 6A   KỊCH BẢN THI KỂ CHUYỆN ĐÓNG KỊCH THEO SÁCH (Trường NHN – 10 phút) GIAI THOẠI DANH NHÂN NGUYỄN HÀM NINH ( Dựa…
DSC_1646

GIỜ PHÚT CUỐI CÙNG CỦA CHỊ VÕ THỊ SÁU

KỊCH BẢN THI KỂ CHUYỆN ĐÓNG KỊCH THEO SÁCH (Lớp 9, Trường NHN – 10 phút)   GIỜ PHÚT CUỐI CÙNG CỦA CHỊ VÕ THỊ SÁU (Dựa theo tiểu thuyết “Tình đất Đỏ” của…